TYPICA Cầu Đất

200.000

Vùng trồng/ Region
CẦU ĐẤT, DALAT

Processing/ phương pháp sơ chế
FULL WASHED

Roast level
MEDIUM (FULL CITY ROAST)

KL: 500g

cafe Typica
TYPICA Cầu Đất
200.000 Select options