A1 – Gu Mạnh (500Gr)

100.000

Đắng – Đậm – Mạnh, thích hợp cafe pha phin Gu Mạnh pha đá, pha sữa …

Thành phần

Robusta – Culi – Arabica.

Khối lượng: 500gr

cafe Gu Manh
A1 – Gu Mạnh (500Gr)
100.000 Lựa chọn các phương án