ROBUSTA Bơ

80.000

Hạt rang Robusta S.18 Clean (loại 1), có bơ (chỉ dùng cho pha phin)

Mức độ rang: Medium – dark

Đắng mạnh, đậm, thơm nồng.

Khối lượng: 500gr

hạt rang Robusta
ROBUSTA Bơ
80.000 Select options